Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIID)
   /
3112018135629.pdfFalse17 CPB SMART CASH 31/01/2018 439 KB
3112018135536.pdfFalse18 CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS 31/01/2018 442 KB
3112018135455.pdfFalse35 CPB 31/01/2018 448 KB
3112018135419.pdfFalse38 CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS 31/01/2018 450 KB