Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIID)
   /
4320191305.pdfFalse17 CPB SMART CASH 27/02/2019 443 KB
2912019144920.pdfFalse18 CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS 18/01/2019 200 KB
2912019144851.pdfFalse35 CPB 18/01/2019 199 KB
2912019144825.pdfFalse38 CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS 18/01/2019 209 KB
14201915108.pdfFalse163 PHOENIX 01/04/2019 415 KB