Μέτοχοι και Δ.Σ. Εταιρείας

Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd αποτελεί τον βασικό μέτοχο της εταιρείας με ποσοστό 94,52%, ενώ η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατέχει ποσοστό 4,4%.

 
Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας
Πρόεδρος: Κλεόβουλος Αλεξάνδρου
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος: Αριστοτέλης Παναγιωτάκης
Μέλη: Άγγελος Σαπρανίδης
  Ανδρέας Λεβαντής
  Δημήτρης Κυπαρίσσης
  Σταυρούλα Φραγκογιάννη