Μέτοχοι και Δ.Σ. Εταιρείας

Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd αποτελεί τον βασικό μέτοχο της εταιρείας με ποσοστό 94,52%, ενώ η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατέχει ποσοστό 4,4%.

 
Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας
Πρόεδρος: Αβραάμ Γούναρης
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Σακελλαρίδη
Διευθύνων Σύμβουλος: Αριστοτέλης Παναγιωτάκης
Μέλη: Άγγελος Σαπρανίδης
  Ανδρέας Λεβαντής
  Σταυρούλα Φραγκογιάννη