Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι διαχρονικά ένας εξαιρετικά δημοφιλής και επιτυχημένος επενδυτικός θεσμός. Προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους επενδυτές, όπως :

  Επαγγελματική διαχείριση   Μείωση κινδύνου μέσω ευρείας διασποράς των επενδύσεων
  Πρόσβαση σε όλες τις αγορές του κόσμου   Πλήρη διαφάνεια στην ενημέρωση
  Θεσμική ασφάλεια   Άμεση ρευστότητα
  Συμμετοχή με μικρά ποσά   Συγκριτικά χαμηλά κόστη
 

H CPB Asset Management διαχειρίζεται σήμερα 4 Αμοιβαία Κεφάλαια, συμμετέχοντας στις κατηγορίες των Διαχείρισης Διαθεσίμων, Ομολογιακών, Μετοχικών και Fund of Funds, με στόχο να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιδιώξεις κάθε τύπου επενδυτή, από τον πιο συντηρητικό έως τον πιο επιθετικό.

Επιλέξτε το αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει για μια σύντομη περιγραφή: