Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIID)
   /
322017145045.pdfFalse17 CPB SMART CASH 31/01/2017 432 KB
322017145018.pdfFalse29 CPB EUROBOND 31/01/2017 449 KB
114201712594.pdfFalse18 CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS 11/04/2017 432 KB
322017144923.pdfFalse35 CPB 31/01/2017 429 KB
322017144853.pdfFalse38 CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS 31/01/2017 450 KB